torsdag 11. desember 2014

Videre jobbing

Da har tiden fram til nå gått veldig mye ut på å orientere seg, gå igjennom oppgaver og få tak i pensumlitteratur. Det har faktisk gått overraskende greit å få tak i det aller meste og mye er også gjennomgått. Den mest matnyttige publikasjonen for meg var Leif Harboes bok "Grunnleggende digitale ferdigheter for lærere". Den var veldig konkret og instruktiv om hvordan man kan nyttiggjøre seg de digitale mediene. Men samtidig er jeg gammel nok til å være litt skeptisk i forbindelse med dette å lagre ned alt i en sky. Hvor sikkert er det? I Mathias Klang's foredrag på treffpunkt Mikromarc ble vi opplyst om at man har ikke eiendomsrett til filene sine når de ligger på nettet (som eksempel tok han fram en norsk dame som hadde fått slettet hele Kindle-biblioteket sitt fordi Amazon mente hun hadde brutt noen av betingelse i avtalen hun hadde inngått). I hvilken grad er da trygt å legge ut både private dokumenter og arbeidsdokumenter i dette mediet? Men jeg ser også at jeg må nyttiggjøre meg dette i mye større grad enn det jeg gjør nå og ikke trå framover med skeptiske skritt som en annen Ludvig-figur fra Flåklypa-universet. 

onsdag 5. november 2014

Skolestart

I morgen er første samling i kurset Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid. En del forarbeide er det naturligvis - registrere seg som student, ordne Its-learning-profil og epost, koble seg opp mot gruppen på Facebook og opprette blogg. Men forventningene er der også. Hva vi skal jobbe med og hvordan det kommer til å utarte seg - og hva slags innvirkning dette kurset vil ha på min framtidige arbeidshverdag.